Recursos / Errekurtsoak

Recursos utilizados
Los recursos que hemos utilizado han sido:

Recursos materiales:
- Camara de fotos
- Camara de video
- Folios
- Ordenadores
- Boligrafos
- Caja de cartón
- Cocina
- Pizarra
- Elemento para la educación vial
- Elementos a utilizar en actividades concretas (balones, globos, ropa...)


Recursos humanos:
- Pedagogo/a
- Educador/a Social
- Psicólogo/a
- Maestro/a
- Limpiador/a
- Conserje


Erabilitako errekurtsoak

Erabilitako errekurtsoak honako hauek izan dira:

Baliabide materialak:
- Argazki kamara
- Bideo kamara
- Folioak
- Ordenagailuak
- Boligrafoak
- Kartoizko kutxa bat
- Sukaldea
- Arbela
- Bide-hezkuntzarako behar izango ditugun elementuak.
- Jarduera zehatzentzako erabiliko ditugun elementuak (baloiak, globoak, arropa…).

 


Giza baliabideak:
- Pedagogoak
- Gizarte hezitzaileak
- Psikologoak
Irakasleak
- Garbitzaileak
- Atezaina

No hay comentarios:

Publicar un comentario